Menu
A+ A A-

Algemene voorwaarden

Dit is de samenvatting van de belangrijkste punten binnen de algemene voorwaarden. De volledige tekst is te vinden op: www.lupker.nl/algemene-voorwaarden.html Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend (zie ook de disclaimer).

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
De offerte heeft een indicatieve strekking. Opdrachten dienen schriftelijk te worden bevestigd.

2. Uitvoering van de overeenkomst
de Tekenaar zal haar uiterste best doen een bruikbaar resultaat te leveren. De opdrachtgever doet zijn/haar best om benodigde informatie tijdig aan te leveren.

3. Rechten van intellectuele eigendom
Tenzij anders overeengekomen blijven auteursrechten in bezit van de Tekenaar. Tenzij het werk zich er niet voor leent is de opdrachtgever gehouden de naam van de Tekenaar op of bij het werk te vermelden.

4. Gebruik en licentie
Indien niet anders overeengekomen geldt het volgende: De opdrachtgever heeft het recht tot eenmalige, exclusieve openbaarmaking in Nederland en België voor een periode van 12 maanden (behalve voor boeken). de Tekenaar heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid het ontwerp voor eigen publiciteit of promotie te gebruiken.

5. Honorarium
Tenzij anders wordt overeengekomen is één correctieronde op de schetsen inbegrepen. Meerwerk wordt apart gehonoreerd.

6. Betaling
Betaling dient binnen 30 dagen na afronding van de opdracht plaats te vinden, daarna wordt wettelijke rente in rekening gebracht. de Tekenaar heeft het recht om te vragen om een voorschot van 50%.

7. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt betaalt deze een vergoeding voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Bij voortijdige beëindiging komen alle gebruikslicenties te vervallen.

8. Garanties en vrijwaringen
de Tekenaar garandeert dat het geleverde werk door hem/haar is ontworpen, of over het auteursrecht te beschikken. De opdrachtgever vrijwaart de Tekenaar voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.

9. Aansprakelijkheid
Behoudens grove schuld is de aansprakelijkheid van de Tekenaar beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium.

10. Overige bepalingen
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.

Contactgegevens

Reinoud Bekkema Tekenstudio
Akonietenstraat 5
9679 EM Scheemda
Nederland

Bel ons

T. 0597 522 431

M. 06 254 520 07

Mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Social

Facebook Twitter Google+